Proxima PPUH Proxima Spółka z o.o.

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Usługi projektowe
i wykonawcze

Oferujemy usługi w zakrasie projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego, kompleksową realizację oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. Firma specjalizuje się w realizacji projektów infrastruktury komunalnej dla miast i gmin. Realizacja dużych zadań projektowych możliwa jest dzięki stworzeniu profesjonalnego i spójnego zespołu projektantów oraz stałej współpracy ze specjalistami zewnętrznymi.

Oferta firmy obejmuje doradztwo inżynierskie, ekspertyzy, inwentaryzacje, studia, kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze inwestycji oraz ich modernizacji, kosztorysy oraz rozruchu obiektów.

Zobacz ofertę

Istniejemy na rynku już ponad 26 lat

Firma PPUH Proxima Spółka z o.o. powstała w roku 1988, w wyniku przekształcenia Pracowni Projektowej byłego Zakładu Pilskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Chodzieży, przy ul. Piaskowej 29. Kadra inżynieryjno-techniczna w/w Zakładu wywiodła się w większości z istniejącej jeszcze wcześniej Pracowni Projektowej przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile, oddział w Chodzieży, która została założona już w roku 01.07.1974.

W okresie przekształcenia Zakładu Pilskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Chodzieży, wszyscy ówcześni pracownicy Pracowni Projektowej stali się udziałowcami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Proxima” (PPUH „Proxima”).

Zakres naszych usług

 • Projekty zagospodarowania terenów i budynków wszelkich typów (budownictwa ogólnego oraz przemysłowego)
 • Projekty techniczne uzbrojenia terenów, operaty wodno-prawne i ochrony powietrza
 • Kompleksowa realizacja oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów stałych
 • Projekty składowisk odpadów oraz wykonywanie badań geologicznych i hydrogeologicznych
 • Prowadzenie nadzorów inwestorskich i autorskich
 • Projekty dróg i ulic oraz organizacji ruchu kołowego

Realizacje

Lista naszych realizacji z ostatnich 10 lat:

 1. Projekty zagospodarowania terenu oraz budynków wszelkich typów z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 2. Projekty techniczne uzbrojenia terenu oraz operatów wodnoprawnych.
 3. Projekty składowisk odpadów stałych.
 4. Kompleksowa realizacja oczyszczalni ścieków.
 5. Projekty dróg i ulic oraz organizacji ruchu.

Zobacz pełną listę.

Projekt EU

W dniu 29 lutego 2015 roku, firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PROXIMA" Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu pt.:

Badania i rozwój wysokowydajnej metody natleniania głębokowodnych stref jezior i zbiorników wodnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w celu ich rekultywacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie wysokowydajnego urządzenia do natlenia głębokich stref jezior oraz innych zbiorników wodnych, zasilanego energią odnawialną, służącego do ich rekultywacji.

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Wynajem powierzchni laboratoryjnej (hali przemysłowej i placu) na potrzeby realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie od 04.2017 r. do 05.2018 r.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PROXIMA Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

NIP 764-010-42-84

REGON 008116529

proxima@tak.pl